На 29-ти април, като част от информационните и образователни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Тунджа“, беше проведена лекция-работилница в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Веселиново. По време на лекцията експерти по биоразнообразие и лектори запознаха учениците с животинските видовете в обекта на проекта, заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие от човешка дейност, мерките за съхраняването на застрашените видове и повишаване на отговорното поведение към тях. Специално създадена мултимедийна презентация представи на децата интересна информация и богат снимков материал по темата за опазване на биоразнообразието в община Тунджа.
На учениците беше раздадено специално създадено за целите на проекта учебно помагало посветено на опазването на застрашените видове прилепи, земноводни и влечуги.Помагалото е дело на преподавателя от Биологическия факултет на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, гл. ас. д-р Атанас Грозданов.

By admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *