Месец: октомври 2021

Посещение на АР „ТРАКИЙСКИ И АНТИЧЕН ГРАД КАБИЛЕ“ – проект „Училище в действие“, дейност „Природата – наш дом“

На 9 октомври 2021г. ученици, родители и доброволци участваха в еднодневна образователна екскурзия до с. Кабиле. Участниците посетиха Археологическия музей…