История

През 1881г. е открито Първоначалното училище в с. Веселиново. Тези данни се потвърждават с документ от Габровския музей на образователното…