Категория: Uncategorized

Спечелен проект по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ 2023 Модул 2. „СПОРТ” – Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Веселиново, община Тунджа спечели проект по: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В…