Проект „Заедно можем“финансиран от ЦОИДУЕМ

1.През месец април 2019 година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново се проведоха 2 пленера „Аз, мама и татко“, в които взеха участие, ученици, родители, учители и доброволци. Пленерите са една от дейностите, включени в проект „Заедно можем“ – ефективен механизъм за осъществяване на образователна интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище.“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

2.През месеците юли и август 2019 година в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с. Дражево и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново се проведе „Лятно училище“ в рамките на проект „Заедно можем. Осъществяване на ефективен механизъм на образователната интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище“, финансиран от ЦОИДУЕМ.Заниманията включваха дейности с образователни елементи, комбинирани с интерактивни методи и игри, състезания и други творчески и познавателни дейности. Общо 20 деца на възраст 6 и 7 години, на които им предстои да бъдат ученици през септември тази година, се обучаваха от педагог.

Целта на проекта е децата да се запознаят с учебната среда, да развият и придобият умения и навици за учебен труд, да се провокира тяхната готовност и мотивация за равен старт в училище за постъпването им в 1 клас.

Родителите на бъдещите първокласници се включваха в заниманията на „Лятно училище“, като се работи по мотивирането им за постигане на равен старт на техните деца при постъпване в първи клас и за активното им участие в училищния живот на децата им.

При закриването на „Лятно училище“ децата подготвиха изложби с направеното от тях по време на заниманията. На всички деца-участници бяха връчени грамоти за успешно завършване на лятното училище.

01

01

01

01

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.На 10 и 11 май 2019 година в град Поморие се проведе междуучилищен обмен заедно с учители и родители от основните училища в село Дражево и село Веселиново на тема„Интеркултурно образование и социална компетентност” по проект „Заедно можем. Осъщестяване на ефективен механизъм на образователната интеграция на децата и учениците. Взаимодействие между семейство и училище”, финансиран от ЦОИДУЕМ. Специфичните цели на дейността бяха насочени със запознаване на същността, основните задачи, принципи, съдържание и взаимно опознаване на интеркултурната сензитивност.

Програмата беше организирана в няколко работни панели чрез теоретична и практическа част. Педагози от двете учебни заведения представиха презентации на тема „Практически занимания за взаимно опознаване и интеркултурна сензитивност. Работа в положителна класна стая.” Създадените групи дискутираха възможните решения и споделяне на добри практики от създадените казуси.
Марина Николова – ръководител на проекта и Директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, село Дражево благодари на участниците за колективния подход и информира присъстващите за заложените предстоящи дейности – сформиране на лятно училище.
.