Преподаватели

Пенка Йорданова Динева – ст. учител

Радка Димитрова Колева – ст. учител

Надежда Стоянова Канева –  ст. учител

Желязка Георгиева Гогова – ст. учител

Камен Стоянов Канев – ст. учител

Диана Бонева Панева – ст. учител

Силвия Генчева Касърова – учител

Живко Михайлов Желев –  учител

Росица Иванова Стоилова – ст. учител

Ваня Димитрова Атанасова – ст. учител

Диана Андонова Янкова – ст. учител

Йорданка Пеева Василева – ст. учител

Ивелина Александрова Митева – ст. учител

Петя Василева Танева – ст. учител

Кремена Спасова Андреева – учител

Евгения Стоянова Паламаркова – ст. учител

Недялка Стоянова Василева – учител

Елина Господинова Делигрозева – ст. учител

Митка Колева Върбанова – ст. учител

Енчо Пенчев Енчев – ст. учител

Таня Пеева Иванова –  учител

Петя Димитрова – учител

Георги Петров Георгиев – пед. съветник

Иван Карчев Ангелов – психолог