проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Тунджа“,

На 29-ти април, като част от информационните и образователни дейности по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата…

Занимания по интереси – група „Изследователи“ – ръководител г-жа Диана Панева Придобиване на знания и умения в областта на природните…