Продължават заниманията заложени в проект,  финансиран от МОН, по НП ,,Заедно в изкуствата и спорта,,

Модул 2. „СПОРТ”Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол и хандбал

направление футбол.

Цели :

  • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
  • Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия;
  • Интеграция на учениците от ромския етнос чрез спорта
  • Превенция на отпадането на ромските ученици
  • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и за изяви в областта на спорта – футбол;
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
  • Стимулиране на интереса на учениците към колективните спортове;
  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.
  • Участие в спортни мероприятия на училищно, между училищно, общинско и областно ниво

By admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *