Ученици от V а, V б и VI клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново посетиха защитената местност „Веселиновска гора“ и поречието на река Тунджа, като наблюдаваха растителните видове и същества.  Дейността е по проект „Променяме се с климата“– разработване на проект от учениците на тема: „Защитени растителни и животински видове и местообитанията им на територията на община Тунджа“ .  Учениците се запознаха с  биологичното разнообразие в община Тунджа; Опознаването на местообитанията на застрашените видове; Повишаване на гражданската активност на учениците при замърсяване или унищожаване на биологичните видове. От събраната информация изготвиха „Зелена книга на община Тунджа“ за защитените растителни и животински видове и местообитанията им.

By admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *