От 11 до 13 юли 2022 г., педагогически специалисти от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Веселиново участваха в обучение, организирано от „Институт за прогресивно образование“ в град Поморие, в рамките на проект „Променяме се с климата“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ от ФМ на ЕИП.

Обучението беше по  темата – „Екологичното образование в училище – влияние на изменението на климата върху компонентите на околната среда“.

Обучителните програми са разработени в рамките на проект „Променяме се с климата“, одобрени са от Министерството на образованието и науката и са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация на педагогическите специалисти.

Програмите са насочени към подпомагане на учителите да прилагат по смислен и вдъхновяващ начин Държавния образователен стандарт за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, осигурявайки възможност за планиране на училищни интердисциплинарни проекти и осъществяване на проектно-базирано обучение. Учителите ще добият умения как да изграждат мостове между съдържанието на различни учебни предмети – география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика, технологии и предприемачество, човекът и обществото, родинознание, човекът и природата, като в същото време включват и проблемите, свързани с изменението на климата и въздействията върху околната среда, икономическите сектори, обществата и здравето на хората.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ  „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

 

 

By admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *