Дейности по информационните кампании

На 06.06. 2022 г. и 07.06. 2022 г. по Проект „Подкрепа за успех“в ОУ “Св.Св. Кирил и Методий“ с. Веселиново са проведени две информационни кампании с помощта на ръководителите на групите за обучителни затруднения в прогимназиален етап-Радка Димитрова, Желязка Гогова и Надежда Канева  и под организацията на образователния медиатор, назначен по Дейност 7 –  Милена Василева Илиева  , и родители на ученици, участвали в него.

Целта на информационните кампании е да се изгради позитивно отношение на родителите към образованието на собствените им деца и превръщането им в пълноценни участници в образователния процес.

Информационните кампании дадоха знания и запознаха родителите с проблемите по места. Информацията – добре подбрана и образователна ,  насочена да задържи вниманието и да привлече  родителите към промяна  на мисленето им за ролята на образователната институция и процес.

Методите, избрани за осведоменост на родителите са : дискусия, разговор, обсъждане, ролеви игри и презентации.

Информационните кампании са насочени към родителите, които са изцяло роми и близък житейски път. Мероприятията са адресирани и свързани с проблемните населени места, отпадането от образователните институции и преждевременното напускане на ученици. Като се насочват усилията за преодоляване на тези проблеми.

Училището е представено като привлекателно място за децата и техните родители.  В срещата участват родители – партньори , авторитетни представители на ромските общности.

                 

Проект Подкрепа за успех Дейност 7

By admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *