Ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново изгледаха пиесата „Яйцето“.“Театралната работилница“ беше на Държавен куклен театър „Георги Митев“ – град Ямбол. Участваха Жулиета Николаева, Калина Баракова, Ангел Попов и Димитър Димитров. Режисура и сценография: Мария Банова. Постановката изгледаха и нашите приятели от ДЦПЛУ „Св. Франциск“, село Веселиново. Постановката е по Дейност 1 “ Академия за родители“ по проект “ Училище в действие“ – Договор № BG05M2OP001-3.014-0002-C01 от 07.05.2020 г.по процедура BG05M2OP001-3.014 МИГ Тунджа – мярка 3.9. “Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”, финансиран от европейска програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

By admin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *