Проект Променяме се с климата – 2021г., продължителност 20 месеца

Проект Променяме се с климата октомври 2021г. – продължителност 20 месеца PDF

Регионална заключителна конференция 

се проведе на 12 юни в залата на Община „Тунджа“. Домакин на конференцията беше ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново, което е сред седемте училища партньори по проекта от цялата страна.На конференцията бяха представени реализираните ученически проекти и училищни кампании.

Кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев изрази задоволство за участието на тунджанското училище в проект по толкова значима тема, каквато е изменението на климата, и ги поздрави за осъществените кампании, за реализацията на които е съдействала и общината.

По проект „Променяме се с климата“ в страната са реализирани 32 инициативи, в които са се включили 25 училища и 2595 ученици.

Пред всички участници в заключителната конференция отново беше представен новият образователен портал – „Климадапт“, създаден по проекта, който ще заработи скоро и ще обхване широк набор от информационни и образователни материали. Той ще бъде полезен наръчник за образователните институции в работата им с учениците, свързана с промените в климата.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново представи реализираните ученически проекти и кампании. Резултатът по единия от тях е изготвена „Зелена книга на община Тунджа“ за защитените растителни и животински видове и местообитанията им. Вторият проект е „Да построиш своя зелен дом“. Разказано беше и за кампанията „Да помогнем на планетата“, в която ученици, преподаватели и родители от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново и НУ „Васил Левски“ с. Завой почистиха пространство на изхода на с. Веселиново, засадиха туи, храсти и цветя.

Представени бяха и ученическите проекти на ОУ “Любен Каравелов“ гр. Ямбол, на НУ „Васил Левски“ с. Завой и на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Скалица, учениците на които изненадаха всички и с екологично ревю.

Участниците в конференцията обсъдиха възможностите за продължаване на кампаниите на местно ниво и през следващата учебна година и предложението най-добрите от ученическите проекти да станат част от новия образователен портал – „Климадапт“.

Проeктът „Променяме се с климата“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и съфинансирана от българската държава.

 

 

Училищни проекти:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Променяме се с климата начален етап 2023

ПРЕЗЕНТАЦИЯ екологичен речник СУ с. Скалица, община Тунджа

 

 Учениците от начален етап / 1 – 4 клас/, заедно със своите родители и медиаторите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Веселиново и под ръководството на техните учители, представиха и реализираха идеята за изработване на ученически проект  на тема: „Да построиш своя зелен дом“. На 23.03.2023 година проведоха с много емоции  Еко-туризъм (велопоход).
Реализира се на практика идеята за велопоход сред природата, като учениците бяха организирани по отбори с дейното участие на техните родители. Осъществиха се целите за екологично, патриотично и здравно възпитание. Разгледаха екосистемата по поречието на река Тунджа и парк Боровец и проведоха викторина – Как прекомерното затопляне влияе на водния запас на реката и състоянието на гората. Родителите споделиха спомени за любимия парк и за интересни факти за река Тунджа и любимия парк Боровец.
Прекрасното време допринесе за незабравимото преживяване и приятните емоции на всички участници сред природата.

 

През месец март 2023 година ученици от V а, V б и VI клас при ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново посетиха защитената местност „Веселиновска гора“ и поречието на река Тунджа, като наблюдаваха растителните видове и същества. От събраната информация изготвиха „Зелена книга на община Тунджа“ за защитените растителни и животински видове и местообитанията им. Дейностите по проект „Променяме се с климата“ на тема: „Защитени растителни и животински видове и местообитанията им на територията на община Тунджа“ спомогнаха за запознаване на учениците с биологичното разнообразие в община Тунджа; Опознаването на местообитанията на застрашените видове; Повишаване на гражданската активност на учениците при замърсяване или унищожаване на биологичните видове.

 

 

Регионална информационна среща по проект “Променяме се с климата”- текст за социални мрежи

Изменението на климата е тема, която интересува все повече хора. Тя ни засяга по различни начини. Някои от тях са видими и вече ги усещаме.

Ние сме част от общността на тези, които искаме чрез различни училищни дейности и инициативи, да се обръща внимание на темите, свързани с последствията от климатичните промени и необходимите мерки за устойчивост и адаптация!

Заповядайте на предстоящата Регионална информационна среща за климатично образование, на която нашето училище е домакин!

Заедно ще дискутираме мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

25.11.2022г. – 13.00 часа

Ще имате възможността да научите за специално изготвения онлайн образователен портал за учители, с материали, свързани с промените в климата.

Ще разберете повече за разработените образователните програми във връзка с климатичните изменения.

 

Очакваме ви!

Повече за проект „Променяме се с климата“ https://changingwithclimate-bg.org/

 

#РаботимЗаедноЗаЗеленаЕвропа

#climatechange

#changingwithclimate

 

 

        Климатичните промени и последствията от тях бяха дискутирани на среща в община „Тунджа“
На 24.03.2022 г. в залата на община „Тунджа“ се проведе Въвеждаща регионална среща по проект „Променяме се с климата“. Един от партньорите по проекта е ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново заедно с други 6 училища от страната, екологично сдружение „За Земята“, сдружение „Институт за прогресивно образование“ и норвежката организация „Приятели на Земята“.
Гости на срещата бяха г- н Г. Георгиев – кмет община Тунджа, г-н Здравко Динев – експер РУО Ямбол, г-н М. Филипов – директор на БЧК – Ямбол, зам. кметовете  на община Тунджа, земеделски производители, представители на НПО, директори на училища от община Тунджа, учители, родители и ученици.
Всички училища, участващи в проекта, са подбрани на принципа да са от различни зони в страната – планински, морски, равнинни, речни, за да бъдат обхванати различните проблеми, свързани с климатичните промени. Проектът се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев благодари, че едно от най-големите тунджански училища е поканено като партньор по проект, който засяга толкова актуалната тема за климатичните промени и последиците от тях.
Двама зам.-кметове на общината се включиха в срещата – Светозар Грозев говори за влиянието на климата върху биоразнообразието на община „Тунджа“, а Татяна Стоева – за въздействието на промяната на климата върху водните обекти в община „Тунджа“.
На регионалната среща бяха представени по-различни образователни подходи за популяризиране на промените в климата и въздействието им върху цялата природа.
Педагози от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново, земеделски производители, представители на агробизнеса и на неправителствения сектор говориха за местните предизвикателства, свързани с климатичните промени. Сред тях бяха изследването на промените на климата във Веселиново за 40-годишен период, влиянието на климата върху земеделските култури, екологичното възпитание на младите хора и др.
Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да се организира мащабна кампания за повишаване на осведомеността на обществеността за влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда, социалния и икономическия живот и популяризиране на мерки за смекчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които трябва да се предприемат