Проект Променяме се с климата – 2021г., продължителност 20 месеца

Проект Променяме се с климата октомври 2021г. – продължителност 20 месеца PDF

 

Регионална информационна среща по проект “Променяме се с климата”- текст за социални мрежи

Изменението на климата е тема, която интересува все повече хора. Тя ни засяга по различни начини. Някои от тях са видими и вече ги усещаме.

Ние сме част от общността на тези, които искаме чрез различни училищни дейности и инициативи, да се обръща внимание на темите, свързани с последствията от климатичните промени и необходимите мерки за устойчивост и адаптация!

Заповядайте на предстоящата Регионална информационна среща за климатично образование, на която нашето училище е домакин!

Заедно ще дискутираме мерки и дейности, свързани с адаптиране към климатичните промени на местно ниво.

25.11.2022г. – 13.00 часа

Ще имате възможността да научите за специално изготвения онлайн образователен портал за учители, с материали, свързани с промените в климата.

Ще разберете повече за разработените образователните програми във връзка с климатичните изменения.

 

Очакваме ви!

Повече за проект „Променяме се с климата“ https://changingwithclimate-bg.org/

 

#РаботимЗаедноЗаЗеленаЕвропа

#climatechange

#changingwithclimate

 

 

        Климатичните промени и последствията от тях бяха дискутирани на среща в община „Тунджа“
На 24.03.2022 г. в залата на община „Тунджа“ се проведе Въвеждаща регионална среща по проект „Променяме се с климата“. Един от партньорите по проекта е ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново заедно с други 6 училища от страната, екологично сдружение „За Земята“, сдружение „Институт за прогресивно образование“ и норвежката организация „Приятели на Земята“.
Гости на срещата бяха г- н Г. Георгиев – кмет община Тунджа, г-н Здравко Динев – експер РУО Ямбол, г-н М. Филипов – директор на БЧК – Ямбол, зам. кметовете  на община Тунджа, земеделски производители, представители на НПО, директори на училища от община Тунджа, учители, родители и ученици.
Всички училища, участващи в проекта, са подбрани на принципа да са от различни зони в страната – планински, морски, равнинни, речни, за да бъдат обхванати различните проблеми, свързани с климатичните промени. Проектът се изпълнява по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев благодари, че едно от най-големите тунджански училища е поканено като партньор по проект, който засяга толкова актуалната тема за климатичните промени и последиците от тях.
Двама зам.-кметове на общината се включиха в срещата – Светозар Грозев говори за влиянието на климата върху биоразнообразието на община „Тунджа“, а Татяна Стоева – за въздействието на промяната на климата върху водните обекти в община „Тунджа“.
На регионалната среща бяха представени по-различни образователни подходи за популяризиране на промените в климата и въздействието им върху цялата природа.
Педагози от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Веселиново, земеделски производители, представители на агробизнеса и на неправителствения сектор говориха за местните предизвикателства, свързани с климатичните промени. Сред тях бяха изследването на промените на климата във Веселиново за 40-годишен период, влиянието на климата върху земеделските култури, екологичното възпитание на младите хора и др.
Главната цел на проекта „Променяме се с климата“ е да се организира мащабна кампания за повишаване на осведомеността на обществеността за влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда, социалния и икономическия живот и популяризиране на мерки за смекчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които трябва да се предприемат