Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект_Образование за утрешния ден_ОУ „Кирил и Методий“ с. Веселиново

  •    На 19 февруари, участниците в групата представиха презентация на тема:

„147 години от обесването на Васил Левски“. Тя беше представена пред учениците от прогимназиален курс.

  • За 3 март учениците работиха на групи и подготвиха презентация от 60 слайда, която представиха на 2март, пред учениците от  училището.

Научиха за първите народни закрилници-хайдутите, събирането на кръвен данък. Мястото, където е пукнала първата пушка в Копривщица. Кои са организаторите на априлското въстание. Райна Княгиня и знамето ушито от нея и бойните действия при връх Шипка.

  • За 8 март сички участници в проекта направиха компютърни картички

 

С голямо желание работиха, когато видяха новия монитор, който получихме по проект ОУД. На него представяха презентацията посветена на 117 години от рождението на Джон Атанасов. Двама от участниците от групата взеха участие на 2 окртомври в състезанието „Аз и компютъра“, което се проведе в дома на техниката в град Ямбол, който носи неговото име.

  • на 6 януари 2022  учениците представиха презентация за Христо Ботев

 

  • След приключване на проекта всички с радост получиха своя сертификат за получените компютърни знания.